Polar Bear Swim โ€“ Ajang Uji Nyali Awal Tahun

Selepas dua tahun ditiadakan akibat pandemi, Polar Bear Swim digelar lagi. Masih tetap di English Bay, Vancouver, dan tahun 2023 ini menandai